Aktiviteter

Aktiviteter i 2017

Bokutgivelser

Som en del av jubileet kommer det en rekke bokutgivelser. Les mer om bokutgivelsene

Seminar om arbeidets betydning for et verdig liv

Camphill Rotvoll, 24. mars 2017. Les mer om seminaret

Aktiviteter i jubileumsåret 2016

Last ned programmet som PDF-fil

Jubileet markeres på en rekke måter:

Audiens på Slottet

9. mai kl. 12.45
Fire delegater fra Vidaråsen landsby var i audiens hos H.M. Kongen. Les mer om audiensen

Feiring i Vidaråsen Landsby

Jubileumsfeiringen starter på Vidaråsen (Andebu i Vestfold) pinsen 2016 med en flott landsbyfest! Les mer om feiringen i Vidaråsen landsby

Festival i Oslo på Holmenkollen Park hotell

28. september – 2. oktober 2016
Vi er mange mennesker som gjennom 50 år – på en eller annen måte – har bidratt til det landsbyene er i dag. Vi ønsker at så mange som mulig kan være sammen med oss disse festivaldagene, til felles opplevelser, samvær og glede. Les mer om festivalen • Meld deg på festivalen

Marked på Youngstorget i Oslo

Fredag 30. september 11.00-17.00 og lørdag 1. oktober 10.00–1700.
Camphill-landsbyene i Norge vil i samarbeid med Camphill-bevegelsen i Skandinavia, Finland, Baltikum og Russland, ØKOUKA/Biologisk-dynamisk Forening og Bondens marked, presentere seg med et marked på Youngstorget. Les mer om markedet

World Wide Weave utstilling i Rådhuset i Oslo

Mandag 27. september til søndag 2. oktober.
Utstillingen markerer 75 år med Camphill i verden, og den består av 75 tekstilkunstverk laget av voksne, barn og unge med nedsatt funksjonsevne, som lever i bofellesskap i 19 land. Les mer om utstillingen

Temakvelder på Litteraturhuset i Oslo

15. september 2016: Nils Christie og landsbyene
20. januar 2017: Boklansering «Et verdig liv»
Det planlegges  to temakvelder på Litteraturhuset for å sette fokus på viktige områder innenfor sosialpedagogikken og landsbyenes verdigrunnlag – som tregrening, menneskeverd med mer. Dette vil skje i samarbeid med blant annet Antroposofisk Selskap i Norge. Les mer om temakveldene på Litteraturhuset

Jubileumsutgave av bladet LandsByLiv

Lokale markeringer og jubileumsaktiviteter

Det legges opp til feiring i alle de seks Camphill-landsbyene i Norge i løpet av 2016. I Trøndelag skjer dette i november og desember med julespill i Vår Frue kirke Trondheim og deltagelse på julemarkedet i byen.

Solborg arrangerer åpen gård 27. august. Last ned plakat