Bokprosjekt: «Menneske først og fremst – Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge»

Bokens forside.
Menneske først og fremst. Bokens forside.
Forfatter Christian Egge
Forfatter Christian Egge

Christian Egge, Kagge forlag, 512 sider
Bestill bokenForlagets pressemelding

Lansering i Oslo og Trondheim:

  • 20. januar: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, kl 19.30. Vidar Sem i samtale med forfatter Christian Egge. (Frihetens vilkår og Levende økonomi.) Michael de Vibe fra folkehelseinstituttet og Dag Blakkisrud, leder i Biodynamisk forening deltar også i samtalen. Kunstnerisk innslag fra Camphill Vidaråsen; bla. utdrag fra korverket ”Forkledd Gud” av Hjalmar Gullberg og Lars Erik Larsson.
  • 25. januar: Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa bok & bar, kl 19.00. Med forfatter Christian Egge og høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, medlem av Camphill landsbystiftelses hovedstyre og en av initiativtagerne til bokprosjektet.
  • 13. mars: Litteraturhuset i Bergen, Alver, kl 19.00. Med forfatter Christian Egge i samtale med Cato Schiøtz og Cecilie Løveid.
  • 3. april: Haugesund folkebibliotek, kl 19.00. Med forfatter Christian Egge og høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, musikalsk innslag fra Hogganvik orkester under ledelse av Monica Haugan.

Arrangementene er gratis.

I 2016 feiret Vidaråsen Landsby 50 år. I den anledning utgis denne boken som gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen.

Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill-bevegelsen, og likedan forholdet mellom Camphill-bevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative oppskri er på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ.»
– Thomas Hylland Eriksen

«Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for. Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan vi møter mennesker med særskilte behov, og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt.»
Michael de Vibe, Folkehelseinstituttet

Boken i salg før jul
Boken kommer i salg fra cirka 20. desember og kan også bestilles i nettbutikken allerede nå. Boken koster kr 449,-.