Jubileumsfestival: Et verdig liv!

28. september – 2. oktober 2016
Holmenkollen park hotell

Fra onsdag kveld til søndag formiddag finner jubileumsfestivalen sted ved Holmenkollen i Oslo. Vi er mange mennesker som gjennom 50 år – på en eller annen måte – har bidratt til det landsbyene er i dag. Vi ønsker at så mange som mulig kan være sammen med oss disse festivaldagene, til felles opplevelser, samvær og glede!

Meld deg på jubileumsfestivalen

Hvilke spørsmål – 50 år etter oppstarten – er det Camphill-landsbyene stiller seg selv og samfunnet i 2016, med tanke på framtiden? Vi setter på en måte opp et speil for oss selv med temaet: «Et verdig liv»; for hvordan ser egentlig et verdig liv ut i praksis? I løpet av festivaldagene vil vi bevege dette spørsmålet – gjennom tre ulike synsvinkler – med tre forskjellige gjestegrupper og på tre forskjellige måter

Fullstendig beskrivelse finner du i programmet.
Last ned programmet som PDF-fil

Les Steven Croziers artikkel med inntrykk fra festivalen og Rotvolls rap

Mikkelsmessfeiring torsdag

Motsprøve med Hogganvik og gjester fra Russland
Motsprøve med Hogganvik og gjester fra Russland

Å feire Mikkelsmess-dagen 29. september er en tradisjonell høstbegivenhet i landsbyene. Det blir foredrag, sang og musikk, det blir mot-prøver (her blir man gitt utfordringer som krever et visst mot) og skuespill, det blir flammeshow og ringdans. Landsbyvenner og interesserte som bor i Oslo-området inviteres til å delta.

Last ned program for Mikkelsmess-dagen

Se bildene fra Mikkelsmess-feiringen

Fagdag fredag

På fredagen avholder vi en fagdag sammen med folk fra ulike miljøer, der vi gjør et dyp-dykk i de verdiene som landsbyene er fundert på. Da åpner vi opp for dialog med andre som også er opptatt av å skape «et verdig liv» for den enkelte. Sammen vil vi bevege dette tema og forsøke å se på det ut fra andre livsforhold enn våre egne. I arbeidsgrupper og i kurs som blant annet blir ledet av landsbyenes beboere og medarbeidere, vil vi se på hvilke utfordringer vi står overfor og vise hvordan landsbyene løser noen av spørsmålene.

Last ned program for fagdagen

Markedsdag fredag og lørdag

I helgen blir det markedsdager på Youngstorget. Da skal vi møte Osloborgere og formidle våre verdier gjennom våre flotte håndverksprodukter. Dette skjer i samarbeid med de biodynamiske bondegårdene omkring Oslo og Biologisk-dynamisk Forening i Norge. Det blir en spennende dag på en av Oslos mest tradisjonsrike markeds- og møteplasser.