Audiens hos H.M. Kongen

Fire delegater fra Vidaråsen landsby var i audiens hos H.M. Kongen 9. mai kl. 12.45 i anledning Camphill landsbystiftelses 50-årsjubileum.

Will Kenneth Browne, Reidun Tyvold Larsen, Ola Henningsen og Kirsti Hills-Johnes overrakte flere gaver. Blant annet en stjerne som alle fra Vidaråsen Landsby hadde bidratt med å lage.

Kirsti Hills–Johnes leste følgende tale til Kongen:

Stella Polaris har lyst på nattehimmelen og gitt retning og håp til mennesker i havsnød i uminnelige tider. I dag er det retning og håp i indre havari, fortvilelse og redsel for ikke å være bra nok, menneskene leter etter. Alle i Vidaråsen Landsby vil takke H.M. Kongen inderlig for at Han på så mange måter viser til og fremhever livsviktige egenskaper som kjærlighet, mot, verdighet, undring og glede. Dette er som stjernestråler som kan gi retning og håp til alle mennesker som vil finne veien til ett verdig liv.
HJERTELIG TAKK!