Den åttefoldige vei

Joop van Dam med boken «Den åttefoldige vei».

Tekst: Simone Wantz
Opprinnelig publisert i Landsbyliv nr. 40

Vidaråsens 50-årsfeiring foregår i pinsen, 13.-15. mai. I den forbindelse vil det være en liten markering for en ny bok: «Den åttefoldige vei» av Joop van Dam, i norsk oversettelse ved Gerrit Overweg. Bokutgivelsen skjer i anledning 50-årsjubileet for Vidaråsen Landsby og Camphill Landsbystiftelse 1966 – 2016.

Forordet som er blitt til i samarbeid mellom Gerrit Overweg og meg, og jeg siterer herfra:

«I denne lille boken tales det i ord og bilder til det øvende mennesket. Øvelsene er for ALLE. Våkent og autonomt kan vi ta noen bevisste grep for å bli et medmenneske. Vi kan øve bort gamle mønstre, vaner og uvaner og skape frirom for å øve nye ferdigheter. 

Rudolf Steiner har gitt forskjellige øvelsesveier. En av dem er den åttefoldige vei, som har sin opprinnelse i Buddhas lære om medlidenhet og kjærlighet. Steiners videreføring av Buddhas åttefoldige vei har i alle år vært en del av den indre Camphillkulturen, som har belivet de sosiale strukturene som gjorde felleskapsdannelsen mulig. Denne bestrebelsen fant sitt hus og arkitektoniske uttrykk i Andreasbygget på Vidaråsen. Her finnes den åttefoldige vei i form og farge i åtte glassvinduer. Vinduene er designet og laget av Carlo Pietzner.

Joop van Dam, en nederlansk lege som har vært på Camphillsteder i Norge flere ganger, har sett vinduene og blitt begeistret. Sammen med leger og terapeuter har han betraktet vinduene på Vidaråsen og også vist lysbilder av dem på andre steder i verden. Nå kommer boken på norsk som en «jubileumsgave» til landsbyimpulsen i Norge. Kanskje kan denne boken være en invitasjon, så flere vil besøke Andreasbygget på Vidaråsen for å oppleve øvelsesveien? Kanskje kan den gi motivasjon til å øve?

Kan denne øvelsesveien hjelpe oss til å bli et medmenneske i vår tid og verden? Undrende – medfølende – samvittighetsfullt.»

Boken kan kjøpes etter 15. mai hos Antropos bokhandel i Oslo, i butikken på Vidaråsen og i Rotvoll landhandel, Ranheim.