Pressemelding fra Kagge forlag

Camphill-landsbyene i Norge kunne i fjor feire sitt 50-årsjubileum. I anledning jubileet utgir Kagge forlag nå boka Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge.

Boka gir et unikt innblikk i Camphill-bevegelsen, som i dag består av seks Camphill-landsbyer rundt om i landet. Camphill er et bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med spesielle behov og medarbeidere, og er bygget på ideene til Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen.

Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill-bevegelsen, og forholdet mellom bevegelsen og bærekraftig utvikling.

– I Camphill møter vi en helt spesiell form for idealisme og uegennyttighet. De har vært pionerer innenfor økologi, og når det gjelder psykisk utviklingshemmede har de vært en forgangsbevegelse når det gjelder integrasjon, sier Cato Schiøtz, medlem av Landsbystiftelsen Camphills hovedstyre og en av initiativtagerne til prosjektet.

Sitater fra boka:

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative oppskrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ. De tar utgangspunkt i et syklisk syn på ressursene, der innbyggerne vet hvor tingene deres kommer fra og hvor de skal etterpå. Det meste er økologisk, og det er mye gjenbruk.»
– Thomas Hylland Eriksen, i samtale om bærekraft og økologi

«Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for (…) Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan vi møter mennesker med særskilte behov og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt.»
– Michael De Vibe, Folkehelseinstituttet, i bokas forord

Boklansering fredag 20. januar, Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, kl. 19.30 

Vidar Sem i samtale med forfatter Christian Egge. Michael de Vibe fra Folkehelseinstituttet og Dag Blakkisrud, leder i Biodynamisk forening og representantskapet i Camphill vil også delta i samtalen. Kunstnerisk innslag fra Camphill Vidaråsen. 

Presentasjon onsdag 25. januar, Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa Bok & Bar kl. 19.00. Med forfatter Christian Egge og høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, medlem av Landsbystiftelsen Camphills hovedstyre og en av initiativtagerne til bokprosjektet.

Begge arrangementene er gratis. 

For mer informasjon, kontakt
Anne Britt Granaas
Informasjonsrådgiver
Kagge Forlag/J.M. Stenersens Forlag
Stortingsgata 12
0161 Oslo
TLF 41 65 71 90/23 11 82 80