Marked på Youngstorget i Oslo

i samarbeid med Biologiskdynamisk Forening og Bondens marked
Fredag 30. september 11.00-17.00 og
lørdag 1. oktober  10.00-1700

Camphill-landsbyene i Norge vil i samarbeid med Camphill-bevegelsen i Skandinavia, Finland, Baltikum og Russland, ØKOUKA/Biologisk-dynamisk Forening og Bondens marked, presentere seg med et marked på Youngstorget. Salg av håndverksprodukter, biodynamisk frukt, grønnsaker og meieriprodukter. Matservering samt kulturelle innslag, utstilling og informasjon. 

Camphill-landsbyene i vår nordiske region ønsker å presentere seg for et større publikum i samarbeid med ØKOUKA/Biologisk-dynamisk Forening og Bondens marked. Salg av håndverksprodukter, biodynamisk frukt, grønnsaker og meieriprodukter. Matservering fra grill, kulturelle innslag og utstilling.

Youngstorget vil i disse disse dagene bli et aktivt møtested, hvor vi synliggjør verdiene til Camphill i bybildet gjennom vår økologiske profil, salg av smakfulle og bærekraftige produkter, og et levende, inkluderende miljø hvor menneskeverdet står i sentrum.  Hvordan praktiseres et levende og inkluderende miljø hvor håndverk og arbeid er vesentlige verdier.

Ansvarlig for markedet på Youngstorget: Ruben Khachatryan, rubenvidaraasenno