Seminar: Arbeidets betydning for et verdig liv

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne – visjon og praksis

Fredag 24. mars 2017
 • Camphill Rotvoll, Trondheim
Last ned påmeldingsskjema (Word-fil)Last ned flyveblad (PDF)

Camphill Norge fyller 50 år og vi spør hvor er vi i dag på veien mot et verdig liv? Det vil vi blant annet gjøre på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort gjennom disse årene. Landsbystiftelsen i Norge består av 6 steder, som er arbeids og levefellesskap for mennesker med spesielle behov. På verdensbasis er det for tiden om lag 100 Camphill steder. 

Det første stedet ble etablert i Camphill i Skottland for 75 år siden av den østerrikske flyktningen og legen Karl König. Han hadde lært Rudolf Steiners antroposofi å kjenne og grunnla virksomheten Camphill ved Aberdeen, som etter krigen vokste til å bli en stor helsepedagogisk og sosialterapeutisk bevegelse.

FN-konvensjonen, som Norge ratifiserte den 3.6.2013, gir oss mange og flotte retningslinjer. Hva kreves for at disse skal oppfylles? Vi vil i løpet av seminaret fremheve forhold som vi erfarer er av stor viktighet.

Hvordan ivaretas de sosiale behov for mennesker med spesielle behov? Hva sier FN-konvensjonen og hvilke svar gir NOU 2016:17 «På lik linje»? Vi vil belyse dette spørsmålet fra ulike vinkler med hovedfokus på arbeidets betydning.

Program

09.00 – 10.00 
Registrering & kaffe – guidet tur til verksteder på Rotvoll


10.00 – 12.00 
Camphill Trøndelag: erfaringer med tilrettelagt arbeid
FN-konvensjonen & NOU 2016-17 «På lik linje» – Rigmor Skålholt


12.00 – 13.00
Lunsj


13.00 – 14.00
Arbeidets betydning for et verdig liv – Terje Erlandsen


14.00 – 15.00
Panelsamtale med: politiker, May-Liz Flatholm (NAV Sør-Trøndelag), Hanna Schmeding (medarbeider i Camphill), Julia Lindquist (mor), Asbjørn Strømmen (prosjektleder i Trondheim kommune), Magnar Bollingmo (styreleder Jøssåsen Landsby)

Vita

Rigmor Skålholt: Sosionom. Bodd i landsbyer i 21 år, har landsbyerfaring fra Vidaråsen landsby og alle tre landsbyene i Trøndelag, var aktivt med i oppstarten av alle, leder ved Granly Stiftelse på Østre Toten i 12 år, de siste år leder av Representantskapet for Camphill i Norge.

Terje Erlandsen: Master i pedagogikk og leder av Utdannelsescenter Marjatta, Danmark. Lærer og spesialpedagogutdannet med lang erfaring og ledende posisjoner innen sosialpedagogisk praksis, Helgeseter stiftelse, Hordaland. Underviser ved Univeristy College Sjælland og ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo innen fagområdene sosialpedagogikk, veiledning og ledelse.

Hanna Schmeding: fysioterapeut for barn og pedagog, medarbeider på Camphill Vallersund Gård siden 2001, nå leder av sekretariatet i Camphill Norge 

Julia Lindquist: mor, leder av Autismeforeningen i Sør-Trøndelag

Asbjørn Strømmen: vernepleier utdanning, leder Heimdal bo og aktivitetstilbud, pt. prosjektleder i Trondheim kommunes fagstab for «Tjenesteutvikling i tjenestene til utviklingshemmede»

Magnar Bollingmo: styreleder Jøssåsen Landsby – vil lede panelsamtalen

VELKOMMEN til en spennende dag på Rotvoll!