< Bokpresentasjon i Haugesund 6. april 2017
02.11.2017 11:55

To ledige stillinger på Jøssåsen

To vernepleierstillinger, en 80% fast, en 60% vikariat

  • Gå inn på "ledige stillinger" for fullstendig stillingsutlysning og stillingsbeskrivelse.