Camphill Landsbystiftelse

Camphill i Norge

Formålet med Camphill landsbystiftelse er å skape fellesskap gjennom å leve, lære og arbeide sammen. Kunst og kultur veves inn i alle aspekter av landsbylivet og skaper inspirasjon og glede. Gjennom skuespill, dans, musikk, sang, maling eller modellering lokkes de kreative evnene som finnes i alle mennesker frem.

Gå til Camphill landsbystiftelses nettsted

Den første landsbyen i Norge, Vidaråsen, ble startet i 1966 i Andebu, Vestfold kommune. I dag finns det seks Camphill-landsbyer i Norge med ca. 130 mennesker med spesielle behov, 50 praktikanter og 98 medarbeidere samt 60 eksternt ansatte.

«Dette er landsbyer hvor folk som er ekstraordinære på en eller annen måte bor, arbeider og lever sammen med mer ordinære folk. De ekstraordinære er slike som kanskje blir sett på som dumme, som gale – noen er også utenfor landsbyene registrert som lovbrytere. Dette er uendelig hendelsesrike steder. Noe foregår hele tiden, man blir forbundet med andre, man blir viktig for andre. Det blir derved overveldende viktig å være helt til stede i landsbyenes liv, og derved i sitt eget.»

– Nils Christie, samfunnsforsker og professor i kriminolog (1928–2015)

Artikler om Camphill

Camphill-bevegelsen globalt

Det finnes over 100 Camphill-landsbyer og -skoler fordelt på flere kontinenter. De fleste ligger i Europa og Nord-Amerika, men det er også landsbyer i drift i Afrika, samt noen små spirer i Asia. De norske Camphill-landsbyene har gitt praktisk og økonomiskstøtte ved etableringen av landsbyer i Russland, Estland, Latvia Tsjekkia og Polen.

Historie og filosofi

I en Camphill-landsby har alle den samme rett til meningsfulle livsoppgaver og et innholdsrikt liv.

Camphill-bevegelsen ble startet i 1940 i Camphill, en liten landeiendom ved Aberdeen i Skottland. Ble startet av en gruppe krigsflyktninger, med den østerrikske legen Karl König i spissen.

Arbeidet i Camphill-landsbyene er inspirert av antroposofien som i stor grad er basert på Rudolf Steiners (1861-1925) verk. Sentralt står bevisstheten om alle menneskers likeverd og menneske-livets åndelige perspektiv. 

Medarbeidere og praktikanter fra hele veden deltar og arbeider i Camphill-landsbyene. Det skaper et internasjonalt nettverk, kulturforståelse og felleskap.

De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp rundt en biodynamisk/økologisk gård med dyr. Det dyrkes dyrefôr, frukt og grønnsaker til eget bruk og videreforedling; eventuelt også for salg. Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet, og landsbyboere og medarbeidere står side ved side om mange av oppgavene i landsbyen.